Duyuru!
Gecegezenlerin 10 Ekim'deki gösterimi Eyüp'teki otopark alanının iftar
alanına dönüştürülmüş olması ve geceleri bu yerleşim içinde gecegezenler gösterimi
yapılmasına olanak sağlayacak esnekliğin olmaması nedeniyle Tom Tom
Mahallesi Muhtarlığının karşısındaki duvarda yapılacaktır.

1960larda ve 1970lerde Çin'deki Kültür Devrimi sırasında 'alt sınıf' elit hakkındaki eleştirilerini 'Dazibao'lar (büyük harflerin kullanıldığı gazete/afiş) şeklinde dile getirmeye teşvik ediliyordu. Köşe başları halkın tartışma yerleri haline geldi. Totaliter propagandaya rağmen bu yaklaşım radikal bir demokrasi biçimine örnekti, hatta kentsel gerilla-benzeri bir ayaklanma özelliği üstlendiği bile söylenebilir. 'Dazibao'nun Çin'de Kültür Devrimi'nden sonra, tam da totaliter yönetime meydan okumaya katkıda bulunduğundan, yasaklanmış olması şaşırtıcı değil; 'Dazibao', toplumun 'alt'ından reform ve açıklık talep eden ses haline gelmişti. Pekin'in Xidan bölgesindeki ünlü "Demokrasi Duvarı" aralarında en çarpıcı örnekti.

Yeni teknoloji ve küresel iletişimin hakim olduğu çağımızda en demokratik ifade biçimi nedir? Bu ifade biçimi bugünün kentsel alanında nasıl ortaya konabilir? Bir "Video Dazibao" projesi buna açık bir cevap oluşturabilir. 10. Uluslararası İstanbul Bienali için beş Türkiyeli küratör, yapılan halka açık çağrıya gelen başvurular arasından 150'den fazla kısa video çalışması seçmek üzere davet edildi. "Gecegezenler" başlığı altında, program geceleri şehrin farklı yerlerinde, merkezden çepere, halka açık yerlerde gösterilecek. Hollandalı sanatçı çift Bik Van der Pol araştırmaları sonucunda 25 nokta belirlediler, bir mobil projeksiyon cihazı tasarladılar ve “İstanbul 59 Mevki: Gecegezenler için bir Format” adlı rehber kitabı hazırladılar.

İstanbul Bienali'nin tarihinde ilk defa, 'yüksek kültür'e erişimi olmayan bölgelerde yaşayan binlerce kişinin çağdaş sanatla doğrudan temasa geçmesini sağlayacak gerçek açık bir katılım olanaklı kılındı. Veya, çağdaş sanat gerçek kamusal bakışın sınırına taşındı.

Daha fazla bilgi için
Proje Koordinatörü: Ceren Erdem
Proje Asistanı: Murat Alat

nightcomers@iksv.org
(212) 334 0764